Ratio partner i Kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen

NYHET – 09.01.24

Åpning Ombygg2 Foto Simen Otnes Sirkulær Ressurssentral jpg
Fra åpning av sirkulær ressurssentral på Økern. Foto. Simen Otnes

Ressurs-, natur- og klimakrisen er på langt nær løst. På få år må vi omstille og skape nye sirkulære verdikjeder og arbeidsmåter i byggebransjen, når vi har hatt flere tiår på å utvikle den lineære måten vi jobber på i dag. Ombruk av byggematerialer kan nemlig raskt redusere klimautslipp og ressursbruk fra byggenæringen.

Hvis vi skal øke ombruksgraden vesentlig må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer bli like effektiv som den industrialiserte lineære verdikjeden for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer. Det er ikke lett, og det blir ikke lett. Men når vi går sammen på tvers av sektorer og virkelig prøver å løse dette i lag, kan vi gjøre det både bedre og raskere.

Siden oppstarten i februar 2022 har kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen vokst fra en håndfull entusiaster som møttes på Zoom, til et nettverk på nærmere 1500 bransjefolk fra hele landet som vil få til noe mer. Over 30 partnere fra bransjen har gått sammen om å finansiere og drive denne digitale kunnskapsarenena. Sammen utvikler, deler og formidler vi kunnskap og erfaringer, som enkelt kan omsettes til handling.

Partnere i kunnskapsarenaen er ambisiøse aktører fra ulike deler av byggebransjen som vil bidra til raskere sirkulær omstilling. De deltar med finansiering til arbeidet, som medlemmer i styringsgruppa, og er med på utvikling av arenaen og setter tema for samlingene. Kunnskapsarenaen ledes av Sirkulær Ressurssentral.

Info om kommende samlinger og opptak fra tidligere ligger på arena.ressurssentral.no.