Ratio får 8 nye partnere!

NYHET – 23.08.22

Ratio nye partnere 2022

Ratio arkitekter AS har med årene blitt et arkitektkontor med en stor og variert prosjektportefølje og et raskt voksende antall medarbeidere. Med mål om å sikre kontinuitet og faglig forankring og kultur på kontoret utvider vi Ratios eiergruppe med åtte dyktige og kompetente arkitekter: Andreas Gehe, Anette Svarliaunet, Hans Guttormsgaard, June Haugen Welo, Kari Anne Munthe-Kaas, Marianne Dale, Per Anders Borgen og Solveig Strand. De nye partnerne har lang fartstid i kontoret og bred erfaring fra tyngre ansvarsroller i større prosjekter, og vil som eiere bidra til kontorets videre utvikling og vekst.