Ratio befarer

NYHET – 26.04.24

IMG 1177
Fra allmenningens innvendige landskap med overlys og nivåer.

Vi har vært på befaring på byggeplassen til Livsvitenskapsbygget på Gaustad. Store deler av klimaskallet er lukket og innvendig arbeid er så vidt påbegynt.

Her skal ulike fagmiljøer jobbe tverrfaglig for å utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.

Prosjektet startet opp i 2014 etter at det tverrfaglige teamet, med Ratio arkitekter i samarbeid med Cubo arkitekter på arkitektsiden, vant plan – og designkonkurransen med forslaget VEV. Øvrige deltakere i teamet var Multiconsult, Asplan Viak, Moe og Kristine Jensens tegnestue. Teamet har jobbet tett og godt sammen gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt, frem til totalentreprenørene overtok stafettpinnen i gjennomføringsfasen.

Vi er stolte over å se mange års arbeid ta form - og at et sterkt konsept har stått seg gjennom endringer og kutt. Det blir flott!