Takk for nå, Maria!

NYHET – 28.06.24

Maria landskap nettside stort

På Ratio har vi som mål å ha praktikanter i fulltidsstillinger hvert år. Det er en fin mulighet til å få en bedre forståelse for faget og erfare hvordan vi jobber med både store og små samfunnsprosjekter. Samtidig erfarer vi at praktikanter kommer inn som et frisk pust på kontoret, der de bidrar med nye impulser og arbeidsglede. Det siste året har vi hatt gleden av å ha Maria hos oss. Vi har tatt en liten prat om hvordan oppholdet på Ratio har vært.

Maria studerer ved NTNU i Trondheim og er ferdig med 3 år. Etter sommerferien skal hun til Milano på utveksling før siste året står for tur i Trondheim.

Maria valgte å søke som praktikant for å teste ut arbeidslivet og skaffe seg relevant erfaring.

- Studiet har en tendens til å bli en liten boble – så jeg hadde lyst til å se hvordan faget fungerer i virkeligheten. Jeg følte også det passet med en liten pause fra studiene – for å lære mer, få trening i prosjektering og programvarer, og kanskje finne mer ut av hva jeg vil skrive diplom om, og ikke minst hva jeg vil jobbe med som ferdig arkitekt.

Praktikanter hos oss arbeider hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid, og har i tillegg noen oppgaver ifm. driften av kontoret. Maria har vært med på flere prosjekt og har vært en solid hjelpende hånd der det trengs.

- Jeg har fått gjøre veldig mye forskjellig, i ulik skala, faser og omfang. Jeg startet med å jobbe med å oppdatere kontorets BIM-bibliotek ved å lage families i Revit, som var en fin måte å lære seg et nytt program på. Etter det har jeg hatt flere ulike prosjekter, som jeg har jobbet med både over lengre perioder og parallelt med hverandre. For eksempel har jeg fått bidra i prosjekteringen og illustreringen av flere ulike konkurranser og mulighetsstudier, laget fysiske modeller, og også jobbet jevnt med et mindre prosjekt for ombygging av en enebolig. I tillegg har jeg hjulpet til litt her og der når folk trenger en ekstra hånd eller litt fersk kunnskap i programvarer.

Maria har også vært med å etablere og utvikle et faglig diskusjonsforum på kontoret – Ratio Reflekterer. Med Maria som debattleder har kontoret hatt gleden av å diskutere og reflektere over endringene arkitekturfaget står ovenfor.

- Dette har også vært veldig gøy og lærerikt!

Når vi spør hva som har vært det morsomste, mest utfordrende og lærerike prosjekt hun har jobbet med, er det vanskelig å velge.

- Jeg tror det må bli delt førsteplass mellom konkurransen for transformasjon og utvidelse av Haslum Krematorium, konkurransen for et sykehus i Akureyri på Island, og ombygging av en enebolig på Kampen i Oslo. Tre svært forskjellige prosjekter i tre ulike skalaer som har gitt meg masse verdifull kunnskap om både transformasjon, mer kompleks sykehusprosjektering og mindre prosjekter. Sykehusprosjekteringen var nok det mest utfordrende – da det er mye mer komplekst enn noe jeg har jobbet med før. Heldigvis fikk jeg god hjelp på veien.

Maria mener Ratio er et kontor som sitter på masse verdifull kunnskap, noe som kommer godt med når man ønsker et år ute i feltet.

- Siden kontoret har mange store, komplekse prosjekter i porteføljen, har de ansatte her stålkontroll på den funksjonelle og konstruktive prosjekteringen, samtidig som de har et stort, bankende hjerte for å sikre høy arkitektonisk kvalitet i alt de gjør. Her lærer du av de beste! I tillegg vil du få veldig trivelige, tålmodige og snille kollegaer. Jeg vil også berømme dem for å ta tak i arkitekturdebatten og diskutere og reflektere over eget arbeid og hvordan vi kan bli bedre. Det er veldig tøft!

Vi takker Maria for en fabelaktig innsats og ønsker henne lykke til videre på studiet – både i Milano og Trondheim. Det blir spennende å følge med!