Nytt oppdrag: Ny sikkerhetspsykiatri på Ila.

NYHET – 21.04.22

Tomtebilde 2 03

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i mars 2022 oppstart av forprosjekt for Ny Sikkerhetspsykiatri (NSP) på Ila. NCC Norge vant oppdraget som totalentreprenør med ansvar for prosjekterings-oppdraget, sammen med Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter og Cowi som underleverandører.

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen (HSØ PO) og NCC signerte i mars 2022 prosjekteringskontrakten, som omfatter forprosjekt av Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila. I avtalen ligger også opsjon på etterfølgende detaljprosjektering, utførelse og oppfølging i byggefasen.

Fra april 2022 er det sammen med HSØ PO igangsatt forberedende aktiviteter, i hovedsak mobilisering og planlegging av de kommende arbeidene.

- Vi er stolte av at våre to arkitektfirmaer har fått dette viktige samfunnsoppdraget, og ser frem til å sette i gang med videreutviklingen av NSP. Vi vil kunne bidra med høy arkitektonisk kvalitet, trygge og robuste løsninger og et godt samspill. I tilbudet har vi vektlagt vårt faglig sterke team og samhandlingskompetanse. Vi er innstilt på å gjøre vårt ytterste for at både byggherre, ansatte og brukere får en god og funksjonell sikkerhetspsykiatri, sier Terje W Aaneland, Daglig leder i Bølgeblikk og Solveig Dahl Grue, Daglig leder i Ratio arkitekter.

Om Ny Sikkerhetspsykiatri på Ila

Ny sikkerhetspsykiatri inngår i det framtidige målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Følgende virksomheter inngår i Ny sikkerhetspsykiatri: Regional sikkerhetsavdeling (RSA), lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsel og rettspsykiatri (SIFER). Videre skal Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) inkluderes som en del av Ny sikkerhetspsykiatri.

Videreutviklingen av NSP er planlagt med et bruttoareal på ca. 15.000 m2