MH2 Åpnet

NYHET – 07.09.18

MH2 trond isaksen 2
Foto: Trond Isaksen

Nytt medisin- og helsefagbygg ved UiT offisielt åpnet.

Tirsdag 14. august var det offisiell åpning av MH2-bygget, og studenter og ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø kan ta i bruk splitter nye lokaler.

Med Asplan Viak, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter MNLA, COWI, Rambøll - i Norge, Peab - Bjørn Bygg, Alf Brekken & Sønner, Statsbygg.

Se mer av prosjektet her