Første spadetak ved Norges største lokalsykehus

NYHET – 11.03.24

DSC3611 SK
Team Aker ledergruppe ved Trond Øverland, Randi Mandt, Per Anders Borgen, Anne Guri Grimsby, Nina Høstvang Melby og styrerepresentant Linda Hårvik

Team Aker, ved Sweco, Multiconsult, RATIO Arkitekter og Arkitema, deltok 11. mars ved markering av byggestart for Nye Aker sykehus. Dette markerer begynnelsen på en byggeprosess som vil sikre nytt sykehustilbud i Oslo-regionen.

Nye Aker sykehus skal bygges ut i etapper, og vil etter planen ta imot pasienter fra 2031.
- Vi ønsker å gratulere til Helse Sør-Øst RHF og Oslo Universitetssykehus, for å ha tatt det første og symbolsk betydningsfulle spadetaket på tomten. Det nye bygget blir et stort løft for pasienter, medarbeidere og studenter. Sykehuset blir en dynamisk del av nabolaget og bydelen, sier Trond Øverland, oppdragsansvarlig for Team Aker.

Involverende og omfattende forprosjekt
Forprosjektet startet i 2021, og har involvert over mange medvirkningsgrupper med over 550 medarbeiderrepresentanter. Mange innspill har blitt vurdert og hensyntatt, med store endringer fra konseptstart til skisser i forprosjektet. 28. februar 2023 ble den statlige reguleringsplanen vedtatt.

- Prosjekteringsgruppen Team Aker har gjennom oppdraget de har fått fra prosjektorganisasjonen påtatt seg et stort ansvar. Vi er tilfredse med at prosjekterings- og rådgivergruppen vil gjøre sitt ytterste i oppdraget for at bygget blir realisert med de planlagte funksjonsløsningene og innenfor rammene for økonomi, tid og kvalitet sier programdirektør Dag Bøhler fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF.

Lokalbefolkningen får se helsesatsingen
- Helse Sør-Øst RHF og Oslo Universitetssykehus har gjort et fantastisk stykke arbeid så langt. Det blir spennende å nå tre over i fasen som blir langt mer synlig for Oslo sin befolkning, med igangsatt byggestart. Team Aker skal bidra til realiseringen av en solid og godt planlagt investering i et moderne sykehus, avslutter Øverland.

Bruttoareal for Aker sykehus blir på rundt 190.000 kvadratmeter nybygg og 19 000 kvadratmeter er ombygging av eksisterende bygninger.

Bli med på en omvisning inn på Nye Aker sykehus, slik Team Aker ser det for seg her.