Etterutdanning av de ansatte på Ratio

NYHET – 28.08.23

J Ill og Johel bilde nettside

På Ratio er vi opptatt av å hele tiden utvikle oss, derfor legger vi blant annet til rette for at ansatte kan delta på ulike relevante kurs og etterutdanninger. Johel Palacios har jobbet som arkitekt på Ratio i 3 år og tar nå en videreutdanningsmaster i arkitekturvern på AHO. Jill Jevnaker har jobbet på Ratio i 26 år, og har akkurat avsluttet sin postmaster - Byggnadskonst: Framtiden er allerede bygget ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Vi har tatt en liten snakk med Johel og Jill for å høre om hvordan det har vært å studere, og jobbe parallelt, og om hvorfor det er så viktig å videreutdanne seg!

Johel er arkitekt i delprosjektet Ombygging på Nye Aker Sykehus, hvor han jobber med den historiske delen av Aker Sykehus. Bygningene er i ulik grad vernet og prosjektet inneholder rehabilitering, restaurering og transformasjon av 7 historiske bygninger.

-Jeg er ansvarlig for dokumentering og modellering av den eksisterende og nye situasjonen, design av nye planløsninger, illustrasjoner og presentasjoner, kartlegging av fremdrift, ansvar for tverrfaglig koordinering, og modellansvarlig for delprosjektet, sier Johel.

-I tillegg er Johel også en del av BIM gruppen for Nye Aker sykehus og jobber sammen med ansvarlige for nybygg og BIMA for å etablere BIM standarder og systemer.

Johel koordinerer også Ratio-badstue, samt andre sosiale aktiviteter for kontoret!

I de siste årene har Jill vært assisterende disiplinleder for Livsvitenskapsbygget - som skal bli Norges største universitetsbygg når det står ferdig!

-I år har jeg jobbet redusert og studert ved siden av. Siden årsskiftet har jeg vært kommunikasjonsansvarlig hos Ratio med en noe utvidet rolle med fokus på ombruk og hvordan vi kan ta vare på mer av det som allerede er bygget. I tillegg har jeg også jobbet med blant annet forprosjektet for Campus Blå (ny videregående skole på Toft i Brønnøy kommune) og i tidligfase for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen – begge viktige prosjekter for satsningen Norge gjør for en bærekraftig blå næring, sier Jill.

Vi spør Johel og Jill om de vil beskrive deres etterutdanningsforløp.

Johel forteller oss at Videreutdanningsmaster i arkitekturvern på AHO er et 3-årig masterprogram hvor det er 2 år med undervisning, og 1 år med masteroppgave.

Jill har under studieåret 22/23 fullført en 1-årig post-master utdanning ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Kurset heter Byggnadskonst: POST-ACCELERATION – og har fokus på bevaring av bygg og da spesielt bygg som står nær oss i tid. Undertittelen på kurset er framtiden er allerede bygget. I det større bildet har vi jobbet med ressurser og forbruk – og hvordan byggebransjen må ta ansvar for en omstilling for framtiden. Med spesiell vekt på bygninger fra etterkrigstiden har vi sammen analysert, vurdert og argumentert for vedlikehold og bevaring der det ofte velges å rive for å bygge nytt.

Hvorfor falt valget på akkurat dette studiet?

Johel har jobbet med rehabiliteringsprosjekter siden 2017, og har derfor gradvis fått mer erfaring og ansvar i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

-Jeg følte derfor at det var nødvendig med bedre kunnskap både teoretisk og i praksis for å få en større forståelse for rehabilitering, samtidig som det kan hjelpe meg å ta bedre beslutninger i de prosjektene jeg er involvert i.

Johel hadde også et ønske om et tettere forhold med det akademiske miljøet i Oslo.

Jill ønsket å fordype seg i og lære mer om bevaring av bebyggelse som vi ofte ikke ser på som verdifull.

-Etter mange år som praktiserende ‘all round arkitekt’ hadde jeg lyst til å utvikle kunnskap og verktøy for en bærekraftig framtid der løsningen ikke er å fortsette som vi har gjort – og gjør.

Både Johel og Jill kombinerer/har kombinert studiet og jobb.

Johel forteller at hans studiet er et deltidstudium, og det krever at man må bruke ca. en full uke hver måned for å ha nok tid for undervisning og eksamen. Jeg kombinerer en 75% stilling på jobb sammen med 25% studietid . Men det kan fort bli litt flere timer på både jobb, og på studiet. Men det hele er veldig givende!

Jill syntes at kombinasjonen jobb og studie har fungert godt! Ratio har lagt til rette for at det har vært mulig ved å gi meg stor fleksibilitet og støtte. Studiet er fulltid med sammenhengende to ukers intense perioder i Stockholm gjennom hele året samt to innholdsrike studiereiser. Mellom periodene har det vært hjemmearbeid. Klart det har vært tøft, men jeg har fått så mye ut av det!

Hos Ratio opplever vi at etterutdanning er svært viktig for de ansatte og kontorets utvikling. Vi er også opptatt av at kunnskapen de ansatte får skal videreformidles igjennom en tilstedeværelse på kontoret og en presentasjon av selve studieforløpet.

Vi er nysgjerrige på hvordan de kan bruke etterutdannelsen sin som arkitekt på Ratio.

Studiet til Johel er svært relevant for hans hverdag som arkitekt på Ratio. Aker sykehus har han brukt som tema for oppgaver ved skolen. Resultatet er at han føler seg mer bevisst på prosjektet han jobber med.

-Jeg får nye retninger og metoder for problemløsning, som gjør at jeg føler meg mer trygg i beslutningene vi tar i prosjektet, ettersom de nå kan forsvares med en teoretisk bakgrunn, sier Johel.

Som arkitekter har vi evnen til å forestille oss alternative muligheter. Vi kan bruke denne kunnskapen til å påvirke, inspirere og stille spørsmål. Vi har dessuten kunnskap i å jobbe med program, rom og funksjoner. Jeg tror arkitekter vil få en enda større rolle i å ta vare på det vi allerede har i framtiden – både bygninger, strukturer og materialer. Det er viktig å forstå når det lille eller det store grepet er det viktige. Som arkitekt hos Ratio vil jeg bruke de nye verktøyene jeg har fått med meg til at vi sammen gjør gode og riktige valg for en bærekraftig framtid, sier Jill.

Til slutt, hvorfor tror dere at det er viktig at Ratio investerer i etterutdannelse?

Johel forteller at Ratio har god erfaring med rehabilitering. I tillegg har Ratios strategiplan flere mål om gjenbruk, resirkulering og miljø, hvor rehabilitering/transformasjon kan spille en sentral rolle for å oppfylle disse målene. Jeg tror at Ratio har sett at jeg kan bidra på dette feltet. Jeg føler meg veldig takknemlig for at kontoret kan investere i sine ansatte på en slik måte, ikke bare den økonomiske investeringen, men også i fleksibiliteten jeg får til å utføre oppgavene mine både på jobb, og på utdanning.

-Denne muligheten har også gitt meg en følelse av at Ratio ser min personlige ambisjon som arkitekt, ved å skape et sted hvor min kompetanse kan bidra i utviklingen av kontoret, - med en visjon for fremtiden, sier Johel.

-Ingen er utlært – vi har alle nytte av ny og utvidet kunnskap på Ratio! Jeg tror også en etterutdannelse kan gi mulighet og rom til å se både fag, metoder og prosesser fra utsiden – og være nyttig for den enkelte og bransjen i hvordan veien går videre, sier Jill.

Vi takker for samtalen, og gleder oss til mere kunnskap om transformasjon, ombygg og bevaring!