Ersta Nya Sjukhus i Stockholm er innviet

NYHET – 03.10.23

8 fotograf felix gerlach
Foto: Felix Gerlach

Midt på Södermalm i Stockholm ble Ersta sjukhus i dag innviet i nærvær av HM Dronning Silvia. Sveriges største ideelle stiftelse for sykehus dobler kapasiteten. Arbeidet med spesialsykehuset startet med en arkitektkonkurranse for ni år siden. Ambisjonen var et sykehus som skulle fange omgivelsenes og virksomhetens historiske identitet. Sykehusbygget har kostet 2 milliarder SEK og holdt både tidsplan og budsjett.

Prosjektet har hatt høye ambisjoner der samarbeid mellom alle parter har vært i fokus hele veien. Resultatet er et nytt sykehus i historiske omgivelser, hvor arkitekturen støtter medisinsk utvikling og nye måter å jobbe på.

Nyréns Arkitektkontor og Ratio arkitekter vant konkurransen med en arkitektur som følger topografien, gjenspeiler områdets skala og karakter. Nyréns og Ratio jobbet med prosjektet gjennom detaljplanprosessen og frem til og med byggetillatelsessøknaden.

- Oppgaven som vårt team tok på seg var å løse hele sykehusets program på tomten og samtidig beholde det kulturhistorisk verdifulle sykepleierhjemmet. Dette skapte en tydelig ny inngang mot Folkungagatan. Jeg er veldig fornøyd med hvor godt bygget bidrar til et yrende gateliv og passer inn i beliggenheten, sier Carola Magnusson Boman, arkitekt SAR/MSA fra Nyréns.

- Sykehuset yter spesialisert helsehjelp som med sin menneskelige skala bidrar til et helsemiljø som er attraktivt og tilgjengelig for pasienter, besøkende og ansatte. Plasseringen av volumene på tomten gir rikelig med dagslys i en dyp bygningskropp og bidrar til god orientering og utsikt over byen, sier arkitekt Michael Geyer fra Ratio arkitekter.

Tengbom fikk i 2017 i oppgave å lede og gjennomføre prosjektet – videreutvikle funksjon og utforming av det nye sykehuset. Arbeidet foregikk i et tett og avgjørende samarbeid med Programkontoret for Ersta diakoni, samt med stadsarkitekten og Stockholms stad.

– Ett ord kan virkelig oppsummere det vellykkede resultatet med Erstas nye sykehus og det er samarbeid. Fra starten til slutten av prosjektet har vi hatt et tett, konfidensielt og kreativt samarbeid med Ersta diakoni og alle samarbeidspartnere. Erstas engasjement gjennom hele prosjektet, både i detalj og helhet, sammen med en meget tydelig visjon har både inspirert og tilrettelagt oss som arkitekter og spesialister. Det er en suksesshistorie vi vil ta med oss inn i våre fremtidige prosjekter, sier Hanna Philipsson, ansvarlig arkitekt i Tengbom.

Det nye sykehuset trapper seg fra en seksetasjes bygning på Folkungagatan opp mot høyden. Med det høyeste partiet på åtte etasjer strekker det seg langs høydedraget i øst-vestlig retning i samklang med omkringliggende bebyggelse. To utstikkende bygningskropper – en mot sør mot Folkungagatan og en mot den gamle sykehusbygningen i nord – danner to grønne gårdsrom. Emma Olbers har hatt ansvar for byggets interiørfargekonsept og store deler av den løse innredningen. Frida Fjellman och Carin Ellberg står bak kunsten i det nye sykehuset.

Investeringen på cirka 2 milliarder SEK i det nye sykehuset er den største i Ersta Diakonis' historie. Det siste sykehuset som ble bygget i Stockholm, finansiert med egne, private midler, var Erstas sykehus, som ble innviet i 1907. Til tross for uforutsette utfordringer i form av en pandemi og Russlands invasjonskrig i Ukraina, har det komplekse prosjektet holdt seg til både budsjett og tidsplan. Den tredje oktober ble sykehuset innviet, som tok imot de første pasientene i august i år.


Fakta:

• Ersta sjukhus er en del av Ersta Diakoni, Sveriges største helse- og omsorgsleverandør som i tillegg til helsetjenester også driver sosialt arbeid, utdanning og forskning – profesjonelt og ikke for profitt.

• Ersta sykehus har tre innganger: Folkungatan 125 og Fjällgatan 44 og 45.

• Kapasitet: 90 omsorgsplasser og kapasitet til over 100 000 polikliniske besøk og 6 000 operasjoner på årsbasis. 5 operasjonsstuer.

• Opptaksområdet for pasienter er hele Sverige.

• Byggestart 2019. Det første spadestikket ble symbolsk tatt av H.M. Dronning Silvia, Erstas diakonissebeskytter.

• Mottak av første pasient: 8/8 2023 på røntgenklinikken.

• Hovedentreprenør: Hent AB

• Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor i samarbeid med Ratio arkitekter. Videreutviklet av Tengbom arkitekter i en senere fase.

• Ersta sykehus er fremtredende innen områder som mage og tarm, overvekt og diabetes for unge voksne. Ersta IBD-senter ligger også her.

• Ersta sjukhus ble grunnlagt av Marie Cederschiöld, Ersta Diakonis første direktør og også Sveriges første sykepleier. Hun ble opplært sammen med Florence Nightingale og formidlet kunnskap om hygiene og viktigheten av å ta vare på pasienter i et vakkert miljø. Denne tanken har vært en sterk rettesnor i eksteriør og interiørdesign av det nye sykehuset.

• Topografisk har det vært et utfordrende byggeprosjekt med stor høydeforskjell mellom Folkungagatan og Fjällgatan. 38.000 kubikkmeter stein er sprengt bort og fjernet. Trær fra sykehusparken som ble revet for å gi plass til nybygget, er tørket og brukt i bygging av resepsjonspulter og sittemøbler. Det vernede bygget i området er integrert i nybygget.

• Erstas nye sykehus har fått bærekraftssertifikatet Miljöbyggnad silver.

Les mer i Ersta diakonis pressemelding.