Befaring: Campus BLÅ på Toft

NYHET – 24.01.22

Befaring Toft Campus BLÅ

I et unikt maritimt miljø på Norsk Havbrukssenter på Toft planlegger Campus BLÅ ny folkehøgskole. Skolen vil være en del av et nasjonalt kompetansemiljø for blå næring med fokus på en bærekraftig forvaltning av havets ressurser.

Ratio møtte Brønnøy kommune sammen med byggherre og Rambøll på et regntungt Toft utenfor Brønnøysund. I det dramatiske landskapet ut mot havet gikk vi på befaring i terrenget og fortalte om de store planene til Campus BLÅ. Det er planlagt både videregående skole, folkehøgskole og rorbuer i fjæra.