Åpning av Tau Kirke

NYHET – 12.09.21

2

Søndag 12. september åpnet nye Tau Kirke. Kirken er tegnet i samarbeid med HBA på oppdrag fra Stand kommune.

Fasadekledning består av galvanisert stål og innvendig er det synlige trekonstruksjoner, som gir et varmt og naturlig utrykk til interiøret i bygget.

Motto gjennom konkurransen har vørt "vaffelhjerte" med inspirasjon fra programmets ønske om en "sjømannskirke" på Tau. Bygget, som er plassert tett opp mot byens nye torg og med et raust innvendig kirketorg, skal pulsere 7 dager i uken for alle og være et inkluderende møtepunkt i byen.