SEOPPHUSET Oslo

Oppgradering av 60-talls eneboligen på Årvoll i Oslo er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet SEOPP- systematisk energioppgradering av småhus med utgangspunkt i typehus fra 1960-1990 i samarbeid med Sintef, Mesterhus, industripartnere og leverandører. Boligoppgraderingen viser løsninger tilnærmet dagens energikrav til nybygg med økt komfort og nye bokvaliteter.

Oppdragsgiver

Privat

Sted

Årvoll, Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

2012 – 2016

Areal

206 m²

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker SØK

Huset er fra 1965 og er oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. I tillegg til stort fokus på energiløsninger har huset fått nye bokvaliteter som åpne løsninger, livsløpsstandard, bedre plassutnyttelse, boareal i underetasje og mer dagslys.

Oppgaven var å utnytte potensialet innenfor byggets rammer med så lite tilbygg som mulig som fremtidig bolig for en barnefamilie med 3 barn. Et kaldt og trekkfullt hus skulle gis nye løsninger for å minimere energibehov og øke komfort, og byggherren hadde ønsker om et nytt program for boligen.

Bygget har oppnådd et behagelig stabilt godt inneklima i hele boligen og et langt lavere energiforbruk.

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

SINTEF

Mesterhus AS og flere industripartnere

Villa Årvoll 01
1/3 Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 05
2/3 Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 04
3/3 Foto: Jiri Havran
IMG 2312
Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 03
Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 06
Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 14
Foto: Jiri Havran
Villa Årvoll 09
Foto: Jiri Havran