SEOPPHUSET Bergen

Oppgradering av 70-talls eneboligen på Hjellestad ved Bergen er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet SEOPP- systematisk energioppgradering av småhus med utgangspunkt i typehus fra 1960-1990. Ratio har samarbeidet med Sintef og Mesterhus i tillegg til flere industripartnere og leverandører. Boligoppgraderingen viser løsninger tilnærmet dagens energikrav til nybygg med økt komfort og nye bokvaliteter.

Oppdragsgiver

Privat

Sted

Bergen

Status

Ferdigstilt

Periode

2012 – 2017

Areal

251 m²

Funksjon

Enebolig

Fagområde

Ansvarlig prosjekterende ARK, ansvarlig søker SØK

Huset er et typisk ferdighus fra 1975 oppgradert til Enova nivå 2 tilsvarende lavenerginivå, noe bedre enn dagens krav. Det var ønske om totalrehabilitering, økt oppholdsareal på hovedplanet og bedre utnyttelse av underetasje. Byggherre er familie med 3 små barn. Et hus med kald kjeller skulle gis nye løsninger for å minimere energibehov og øke komfort, og byggherren hadde ønsker om omdisponering av programmet for boligen.

Bygget har oppnådd et behagelig stabilt godt inneklima i hele boligen og et langt lavere energiforbruk.

Kontaktperson

Karin Hagen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 81 47 80

karin.hagen@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

SINTEF

Mesterhus AS og flere industripartnere

Villa Bergen 02
1/3 Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 37
2/3 Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 38
3/3 Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 03
Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 14
Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 15
Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 16
Foto: Jiri Havran
Villa Bergen 38
Villa Bergen 10
Foto: Jiri Havran